Dr.Pere Pujol Dahme    

Llicenciat en Medicina i Cirurgía - Col·legiat 16959

  Arztbesuche in deutscher Sprach   Medical visits in the English language

 •  Especialísta en Medicina del Treball,
 •  Especialista en Medicina de la Educació Física i de l'Esport
 •  Diplomat en Sanitat
 •  Diploma de Metge d´Empresa per l´I.E.S. de Barcelona
 •  Alumne del col.legi Alemany "Sant Albertus Magnus" de Barcelona

 • Metge assistent en el Servei de Medicina Interna de la Vall d´Hebró de Barcelona
 • Metge assistent a l´I.N.E.F.C., 1982-83.
 • Realització de proves d´esforc en consulta particular des de 1983 fins l´actualitat.
 • Metge de la Marató de Barcelona des de 1981.
 • Metge de rallies automobilistes i motoristes des de 1988 fins a 1991.
 • Metge dels Jocs Olímpics de Barcelona, 1992.
 • Substitucions i Interinitats a la Seguretat Social de Metge Rural, Metge de Capçalera, i Urgències des de 1983 fins 1993.
 • Metge de Capçalera de la Seguritat Social ( I.C.S.) amb plaça en propietat des de 1994 a l´ambulatori de Montclar de Sant Boi de Llobregat.
 • Metge d´Empresa a Hispano Química,Procolor i Henry Colomer des de 1988-1992
 • Metge de Medicina Preventiva a Mutua Catalunya des de 1991 a 1995.
 • Metge d´mpresa a TDN des de 1992-2000
 • Metge d´Empresa a l´Ajuntament de Gavà en 1996.  
 • Metge assistent al Centre d´Alt Rendiment de Sant Cugat del Valles, 1991-92.
 • Metge d´Empresa a Allianz Ras i a Sindi Bank des de 1998 fins 2000.
 • Metge d´Empresa de l´Ajuntament de Viladecans en 2001.
 • Metge de Prevenció de Salut Laboral de Foret en 2002.
 • Metge especialista de Medicina de l´esport al Policlinic de Sitges des de 2004.
 • Metge de familia al Policlinic de Sitges des de 2000